onsdag 5. august 2009

Mellomrom II, Omsetjaren Olav H. Hauge, Transfe:r Forlag, sats og illustrasjon